užitočné weby pre každého

Pomoc – doplnkové služby

K Základnému alebo Prémiovému balíku si môžete objednať ďalšie služby, ktoré vylepšia možnosti a imidž webu:

 • vlastná doména v tvare www.mojadoména.sk
 • presmerovanie vlastnej domény

K Prémiovému balíku si môžete navyše tieto služby:

 • emailová schránka
 • vypnutie zobrazovania odkazov na webstránky VlastnýWeb a Xion, s.r.o.

Vlastná doména

Štandardná adresa vášho webu je VašaSubdoména.vlastnyweb.sk. Na zjednodušenie a dosiahnutie lepšieho imidžu vašej firmy môžete používať aj vlastnú doménu, tzv. doménu 2. stupňa v tvare www.VašaDoména.sk. Doména s takým názvom nesmie ešte existovať a vzťahujú sa na ňu pravidlá, ktoré musí názov spĺňať.

Pravidlá registrácie domény 2. stupňa

 • Doména pozostáva z textu bez medzier, doplneného o príponu ".sk".
 • Text môže pozostávať z kombinácie:
  • písmen abecedy bez diakritických znamienok (malé a veľké písmená sa nerozlišujú);
  • čísel 0 - 9;
  • znaku "-" (pomlčka), ktorý sa však nemôže nachádzať na začiatku alebo na konci textu.
 • Text musí mať najmenej dva znaky, maximálne však 63 znakov, nesmie obsahovať znak "-" (pomlčka) na tretej a súčasne štvrtej pozícii, a nesmie sa zhodovať s národnou doménou (napr. sk, cz, at, com a pod.).
 • Text nesmie mať hanlivý alebo vulgárny význam, nemôže obsahovať mená, názvy a slová, ktorých použitie je v zjavnom rozpore so zásadami slušnosti, morálky alebo poctivého obchodného styku.
 • Text sa nesmie zhodovať s názvom slovenskej alebo medzinárodnej ochrannej známky, ktorých držiteľom alebo používateľom je iná osoba.

Nemusíte mať obavu zo zložitých požiadaviek na doménu, systém vás sám upozorní na nevyhovujúci názov a navrhne riešenie.

Je možné registrovať doménu aj s inou koncovkou, napríklad com, eu, net, cz, at. Pri niektorých neobvyklých doménach je cena vyššia, ako je uvedené v cenníku. V tom prípade Vás budeme informovať o skutočnej cene pred registráciou domény.

Presmerovanie existujúcej domény

Ak už máte doménu zaregistrovanú, môžeme ju presmerovať na stránky na Vlastnom webe (adresa bude s vašou doménou). Je to zložitejší proces, ktorý bude vyžadovať spoluprácu s vašim registrátorom (nastavenie DNS, prípadne vloženie kódu na stránku). Preto je jednoduchšie zaregistrovať si doménu u nás.

Emailová schránka

Môžete si objednať aj vlastnú e-mailovú schránku v tvare meno@vlastnyweb.sk. Pre meno platia podobné pravidlá ako pre doménu, ale v mene sa môžu používať aj znaky "." (bodka) a "_" (podtržník). Odporúčaný tvar e-mailového mena je meno.priezvisko@vlastnyweb.sk alebo priezvisko@vlastnyweb.sk. Tento tvar je zrozumiteľný aj pre vašich budúcich prijímateľov správ.

Ak máte u nás vašu vlastnú doménu, môžete si objednať e-mailovú schránku s vašou doménou, napríklad priezvisko@vašaDoména.sk.

Vypnutie zobrazovania odkazov v päte stránky

Na stránkach sa nezobrazuje žiadna reklama, ani bannerová, ani kontextová (ako napríklad reklamy Google). Ak si neželáte zobrazovať ani odkazy na stránky prevádzkovateľa služby (Xion, s.r.o.) a servera (Vlastný web), objednajte si službu Vypnutie zobrazovania odkazov na webstránky Xion, s.r.o., a Vlastný web. Spolu s vlastnou doménou tak dosiahnete profesionálny a seriózny vzhľad webu.

 

Ceny za uvedené doplnkové služby sú stanovené v cenníku.